ตารางเวลา

We are opening soon..

คลาสวันจันทร์ - ศุกร์

MON TUE WED THU FRI
8:30-9:20 Play
Strength
TABATA TRX Functional Movement MetCon
9:30-10:20 TABATA TRX Functional Movement PlayFIT Gravity
16:30-17:20 PlayFIT Gravity Balance & Core TRX TABATA
17:30-18:20 BASIC TABATA Functional Movement MetCon Play
Strength
18:30-19:20 TABATA MetCon TRX / Gravity Play
Strength
PlayFIT
19:30-20:20 Gravity TRX PlayFIT TABATA Balance & Core

คลาสวันเสาร์ - อาทิตย์

8:30-9:20 9:30-10:20 16:30-17:20 17:30-18:20
SAT Play Strength TABATA TRX MetCon
SUN BASIC TRX Functional Movement PlayFIT

จองคลาส