คลาสประจำวัน (Daily Class)
1 ครั้ง 290 บาท
10 ครั้ง 2,400 บาท (240 บาท/ครั้ง)
เทรนกลุ่มส่วนตัว (Private Group Training)
2-3 คน
x10 ครั้ง
คนละ 400 บาท
(10 ครั้ง คนละ 4,000 บาท)
4-6 คน
x10 ครั้ง
คนละ 300 บาท
(10 ครั้ง คนละ 3,000 บาท)
เทรน 1 ต่อ 1 (1 on 1 Training)
1 คน รับกรณีพิเศษ ติดต่อที่ยิมโดยตรง