ราคา

แพ็คเกจคลาสแบบคูปอง

คูปองเล่นคลาส 1 ใบ ใช้เล่นคลาสได้ 1 ครั้ง
จำนวนคูปอง ราคา (บาท)
1 ใบ 350 290
10 ใบ 300 240
[2,400 บาท – หมดอายุใน 90 วัน]
25 ใบ 250 190
[4,750 บาท – หมดอายุใน 180 วัน]

แพ็คเกจคลาส Unlimited แบบไม่จำกัด

แพ็คเกจคลาส Unlimited สามารถใช้เข้าคลาสได้ไม่จำกัดครั้งตามเวลาที่กำหนด และสามารถเล่นเองได้โดยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
ระยะเวลา ราคา (บาท)
Open Gym Unlimited Class
1 วัน 150 350 290
7 วัน 500 1,500 1,000
1 เดือน (31 วัน) 1,500 2,900 2,400
3 เดือน (93 วัน) 3,000 2,700 2,200 / เดือน
[6,600 บาท – แบ่งจ่ายเดือนละ 2,200 บาทได้]
6 เดือน (186 วัน) 2,400 1,900 / เดือน
[11,400 บาท – แบ่งจ่ายเดือนละ 1,900 บาทได้]
1 ปี (372 วัน) 2,200 1,700 / เดือน
[20,400 บาท – แบ่งจ่ายเดือนละ 1,700 บาทได้]

ผู้ฝึกสอนตัวต่อตัว

แพ็คเกจผู้ฝึกสอนส่วนตัวของเราตอบโจทย์ที่เฉพาะเจาะจง โค้ชจะออกแบบโปรแกรมใหม่ให้ผู้เทรน และนอกเหนือจากนั้นท่านยังสามารถใช้อุปกรณ์ยิมได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มฟรีอีกเป็นจำนวนเท่าครั้งที่เทรนส่วนตัว
จำนวนครั้ง ราคา (บาท) / ครั้ง ระยะเวลาที่ใช้ได้
ทดลอง 300 ครั้งแรก
1 900 1 ครั้ง
12 700
[8,400 บาท]
3 เดือน + ฟรี Open Gym 12 ครั้ง*
24 600
[14,400 บาท – ผ่อน 0% 3 เดือน]
6 เดือน + ฟรี Open Gym 24 ครั้ง*
48 500
[24,000 บาท – ผ่อน 0% 6 เดือน]
12 เดือน + ฟรี Open Gym 48 ครั้ง*

* Open Gym มีอายุถึง Private Session ครั้งสุดท้าย

เทรนแบบกลุ่มส่วนตัว

แพ็คเกจ Private Group ของเราเป็นการเทรนแบบกลุ่มที่ผู้เทรนจับกลุ่มกันมาเอง 2-4 คน โค้ชจะออกแบบโปรแกรมใหม่ให้กลุ่มผู้เทรน
จำนวนครั้ง ราคา (บาท) / คน / ครั้ง ระยะเวลาที่ใช้ได้
ทดลอง 200 ครั้งแรก
1 700 1 ครั้ง
12 500
[6,000 บาท]
3 เดือน + ฟรี Open Gym 12 ครั้ง*
24 400
[9,600 บาท – ผ่อน 0% 3 เดือน]
6 เดือน + ฟรี Open Gym 24 ครั้ง*
48 300
[14,400 บาท – ผ่อน 0% 6 เดือน]
12 เดือน + ฟรี Open Gym 48 ครั้ง*
* Open Gym มีอายุถึง Private Session ครั้งสุดท้าย