Functional Movement

Class

คลาส Functional ฝึกการเคลื่อนไหวแบบที่ร่างกายเราถูกสร้างมา ฝึก Posture นำเอาไปใช้ได้ชีวิตนอกยิม คลาสนี้ช่วยให้ร่างกายของคุณสมดุลโดยการปรับร่างกายให้เคลื่อนไหวได้อย่างถูกวิธี